વિકાસ અને પ્રામાણિક રાજકારણનું AAP મોડેલ ગુજરાતમાં લાવવા વિશે Zee 24 કલાક સાથે વાતચીત | LIVE

 1,332  134  446

Replies

@theunbeaten22 Profile picture Om Patel

@theunbeaten22

 2 weeks ago

@ArvindKejriwal નક્સલ અને વામપંથી દેશદ્રોહીઓ નું સમર્થન કરનારી આપ પાર્ટી ને અમે ગુજરાત માં ઉભા રેહવા નહી દઈએ.

 9  2  1

@ArvindKejriwal गुजरात में मचाने धमाल
आ रहे AAPकेजरीवाल

 8  1  1
@SUDHIRRTW Profile picture Sudhir Rathwa

@SUDHIRRTW

 2 weeks ago

@ArvindKejriwal AAP जैसा कोई नहीं देश बदलेगा AAP से गोबर गैस कंपनी का मुँह काला हो चूका है

 0  0  0
@Vicky72400591 Profile picture Vicky

@Vicky72400591

 2 weeks ago

@ArvindKejriwal Help me sir

 0  0  0
@Vicky72400591 Profile picture Vicky

@Vicky72400591

 2 weeks ago

@ArvindKejriwal Please sir I need ur help

 0  0  0
@Vicky72400591 Profile picture Vicky

@Vicky72400591

 2 weeks ago

@ArvindKejriwal Sir I need ur help

 0  0  0

@ArvindKejriwal Donkey going to Gujarat

 0  0  0

@ArvindKejriwal Do something for unemployment

 0  0  0